Thị Trường Việc Làm Nhiều Cơ Hội Và Nhu Cầu Lớn Về Nhân Lực Có Tay Nghề Cao

TNhững năm vừa qua, thị trường lao động nước ta có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Bên cạnh sự tăng trưởng lớn về cơ hội việc làm cả trong nước cũng như xuất khẩu lao động nước ngoài, tỷ lệ người lao động được đào tạo có bằng cấp, tay nghề ngày càng … Continue reading "Thị Trường Việc Làm Nhiều Cơ Hội Và Nhu Cầu Lớn Về Nhân Lực Có Tay Nghề Cao"